ร้านปั้นสิบแม่วิมล สาขาหน้าวัดผาสุกมณีจักร เมืองทองธานี
เป็นอาคารพาณิชย์ตรงข้ามวัดผาสุกมณีจักร) เมืองทองธานี 3 
จ.นนทบุรี
  ติดต่อ โทร:08-1488-0092
 

ร้านปั้นสิบแม่วิมล สาขาหน้า ม.สุโขทัย ฯ เมืองทองธานี
ติดต่อ โทร: 08-5042-4065
 

  

ร้านปั้นสิบแม่วิมล สาขาเมืองทองธานี (ตรงข้ามวัดผาสุกมณีจักร)

ร้านปั้นสิบแม่วิมล สาขาเมืองทองธานี (ตรงข้ามวัดผาสุกมณีจักร)

 

ร้านปั้นสิบแม่วิมล สาขาหน้าม.สุโขทัย เมืองทองธานี

ร้านปั้นสิบแม่วิมล สาขาหน้าม.สุโขทัย เมืองทองธานี

หมายเหตุ   ร้านขนมปั้นสิบแม่วิมล สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ หมดสัญญาเช่าแล้ว