ร้านปั้นสิบแม่วิมล เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศเกิด

วิกฤตเศรษฐกิจ หลายบริษัทต้องปิดกิจการไป เช่นเดียวกับเจ้าของร้านปั้นสิบแม่วิมล

ซึ่งเคยทำธุรกิจด้านนำเข้าสินค้าต่างประเทศก็ต้องปิดกิจการลงด้วยพิษของค่าเงินบาท

ที่ลอยตัวในขณะนั้น จากนั้นจึงได้หันมามองศักยภาพตัวเอง พบว่ากิจการขนมปั้นสิบ

ของคุณแม่ในขณะนั้นยังไม่มีผู้สืบทอด (คุณแม่เสียไปเมื่อปี2537 )ประกอบกับภรรยา

จบด้านอาหารจาก มศว.ประสานมิตรมีความรู้ด้านขนม สามารถคิดสูตรขนมอื่นๆได้อีก

หลายๆชนิด จึงเริ่มทำกิจการขนมมานับแต่นั้น โดยใช้ชื่อร้าน “ปั้นสิบแม่วิมล” 

คือใช้ชื่อคุณแม่เพื่อเป็นสิริมงคล

ร้านปั้นสิบแม่วิมล สาขาแรก (หลังการบินไทย)

ร้านปั้นสิบแม่วิมล สาขาแรก (หลังการบินไทย ปัจจุบันปิดบริการ)

    
     โดยเริ่มสาขาแรกที่ หลังการบินไทย แถวตลาดลุงเพิ่ม โดยใช้ขนมปั้นสิบสูตร

คุณแม่มาเป็นตัวเอกของร้าน และได้คิดค้นสูตรขนมอื่นๆอีกหลายชนิดจนเป็นที่

ยอมรับของลูกค้า และได้รับมาตรฐานความอร่อยจากเชลล์ชวนชิมในช่วงนั้น

และยังได้รับเชิญจากรายการบ้านเลขที่ 5  รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์อีกหลายฉบับ

ในเวลาไล่เลี่ยกัน……

      จึงทำให้ร้านปั้นสิบแม่วิมลเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และได้ขยายสาขามาจนถึง

ปัจจุบันคือ สาขาหลังการบินไทย,สาขาเมืองทองธานี (ตรงข้ามวัดผาสุกมณีจักร),

สาขาหน้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ  เมืองทองธานี และล่าสุด(สาขาสนามบินสุวรรณภูมิปัจจุบันหมดสัญญาเช่า)

       เฉพาะสาขาเมืองทองหน้าวัดผาสุก และสาขาหน้า ม.สุโขทัย

เมืองทองธานี จะมี เค้ก สูตรเด็ดและกาแฟสดไว้บริการ