ชีสธัญพืช และครองแครงพริกไทยดำ

ชีสธัญพืช และครองแครงพริกไทยดำ

 

พายสับปะรด

พายสับปะรด

ทาร์ดหน้าช็อกโกแล็ต / หน้าสตรอเบอรี่

ทาร์ดหน้าช็อกโกแล็ต / หน้าสตรอเบอรี่

  

ทาร์ดสับปะรด

ทาร์ดสับปะรด

  ขนมขายดีของ ร้านปั้นสิบแม่วิมล  นอกจากขนมปั้นสิบแล้ว  ยังมีขนมอื่นๆ

ที่ลูกค้าชื่นชอบ  และถามหาทุกวัน ได้แก่  ครองแครงพริกไทยดำ   พายสับปะรด

ลูกเกด  ชีสธัญพืช ทาร์ดสับปะรด  ฯลฯ โดยเฉพาะถ้าเป็นเทศกาลต่างๆ เช่น

ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ จะขายดีมากเป็นพิเศษ ต้องสั่งล่วงหน้า

คุกกี้สับปะรด และพายสับปะรดลูกเกด

คุกกี้สับปะรด และพายสับปะรดลูกเกด

        

ขนมอบ กรอบต่างๆ

ขนมอบ กรอบต่างๆ